Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych

Numer umowy SK/2460/SA/123-w/2017
Data podpisania 21.12.2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Administracyjny
Wykonawca: ADOS Wiesław Mićko ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk
Wartość zamówienia: 777565,47
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 21.12.2017
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018