Dostawa materiałów do bindowania i oprawy dokumentów

Numer umowy SK/127/SA/14-w/2018
Data podpisania 15.02.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów do bindowania i oprawy dokumentów
Zamawiający: Urząd Mista Gdyni - Wydział Administracyjny
Wykonawca: LARGO Technika Biurowa Leszek Złotogórski ul. Alfa Liczmańskiego 15/4 80-322 Gdańsk
Wartość zamówienia: 8000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.02.2018
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018