dostawa artykułów spożyczych

Numer umowy SK/2776/SA/168-w/2017
Data podpisania 09.01.2018
Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów spożywczych
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Roman Grabowski Sklep Spożywczy "Piotruś"ul. Partyzantów 29 Gdynia 81-423
Wartość zamówienia: 86 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Czajkowska
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: e.czajkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018