Dostawa artykułów elektrycznych.

Numer umowy SK/2596/SA/152-W/2017
Data podpisania 28.12.2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów elektrycznych na potrzeby UMG w 2018 r.
Zamawiający: Gminą Miasta Gdynia - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Elektrotechnika „MORS” Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 31 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 668-86-69
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 22.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018