Część III - dzierżawę 1 urządzenia wielkoformatowego w formacie A0 wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych.

Numer umowy SK/228/SA/26-W/2018
Data podpisania 12.02.2018
Przedmiot zamówienia: Część III  - dzierżawę 1 urządzenia wielkoformatowego w formacie A0 wraz z dostawą materiałów  eksploatacyjnych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
Wykonawca: P.H.U. „BIKOP” Eugeniusza Bigos
Ul. Jarosza Henryka Derdowskiego nr 7, 80 – 319 Gdańsk
Wartość zamówienia: 20368,80
Osoba upoważniona do kontaktów: MAŁGORZATA RZYCHOŃ
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 21.02.2018
Data udostępnienia informacji: 21.02.2018