Coroczny przegląd wind.

Numer umowy SK/640/SA/42-W/2018
Data podpisania 18.04.2018
Przedmiot zamówienia: Coroczny przegląd wind wykonany przez Urząd Dozoru Technicznego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urząd Dozoru Technicznego
Wartość zamówienia: 1600.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 668-86-69
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018