Świadczenie usług cateringowych podczas VI Kongresu Urbanistyki Polskiej pn. Jutro miasta

Numer umowy SK/1074/PBZ/21-W/2018
Data podpisania 08.06.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług cateringowych podczas VI Kongresu Urbanistyki Polskiej pn. Jutro miasta w dniach 20-22.06.2018 w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: BanGlob sp. z o.o. ul. Norwida 4 c, Gdynia
Wartość zamówienia: 180 600 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Leman
Nr telefonu: 58 668-82-07
E-mail: m.pawlinska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości
Uwagi: Aneks do umowy zawarty w dniu 20.06.2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 28.05.2018
Data udostępnienia informacji: 26.06.2018