Przygotowanie aparatury multimedialnej i sceny na potrzeby VI Kongresu Urbanistyki Polskiej pn. Jutro miasta w Teatrze Muzycznym w Gdyni

Numer umowy SK/1264/PBZ/41-W/2018
Data podpisania 11.06.2018
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie, próba i obsługa aparatury multimedialnej oraz przygotowanie sceny na potrzeby VI Kongresu Urbanistyki Polskiej pn. Jutro miasta realizowanego na dużej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Adam Kaufhold MASTERIUS,
ul. Stanisława Filipkowskiego 14A/22, Gdynia
Wartość zamówienia: 4 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Leman
Nr telefonu: 58 668-82-07
E-mail: m.pawlinska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 27.09.2018
Data udostępnienia informacji: 27.09.2018