Projekt budżetu miasta Gdyni na 2018 rok

Budżet Miasta Gdyni na rok 2018 jest w pełni ukształtowanym planem finansowym wyprowadzonym z zasad ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z ustawy tej wynika (art. 242, art. 243 i art. 244), że wiodącą rolę wartościowym wymiarom budżetu roku 2018 nadają relacje finansowe, które osiągnęło Miasto w okresie lat 2015-2016-2017.
 
Punktem wyjścia do konstrukcji poziomów wartości budżetowych 2018 roku były wielkości planowane wykonania budżetu 2017 r. wraz z założeniami, będącymi pozycjami Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Stąd też wynika:
·         poziom dochodów ogółem Miasta o wartości: 1.643.589.339 zł,
 z podziałem tych dochodów  na:
       - dochody bieżące w wysokości: 1.389.647.989 zł (84,55% dochodów
          ogółem, dynamika: 100,94%);
       - dochody majątkowe w wysokości:  253.941.350 zł (15,45% dochodów
          ogółem, dynamika: 297,2%).
·         poziom wydatków ogółem Miasta w wysokości: 1.700.941.020 zł, przy  
      czym strukturę tych wydatków współtworzą:
      - wydatki bieżące w wysokości:  1.278.785.144 zł (75,18% wydatków
        ogółem, dynamika: 94,5%);
      - wydatki majątkowe w wysokości: 422.155.876 zł (24,82% wydatków 
        ogółem, dynamika: 197,6%).
 
Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu Miasta w wysokości 92.648.319 zł z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości 150.000.000 zł z tytułu przewidywanego kredytu długoterminowego.
 
Budżet Miasta Gdyni 2018 r. został więc zrównoważony na poziomie wartości: 1.793.589.339 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.11.2017
Data udostępnienia informacji: 16.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2017 13:01 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz
16.11.2017 12:59 Dodanie informacji Anna Radkiewicz