Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 17.04.2019
Data udostępnienia informacji: 17.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.04.2019 11:42 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska
17.04.2019 11:41 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska
17.04.2019 11:38 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska