Z dnia 2018-12-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.12.2018 r. w sprawie:

247/18/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
248/18/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
249/18/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
250/18/VIII/P - wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie sprzętu pożarniczo ratowniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy PKM Sp. z o.o.
251/18/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w postaci organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego poprzez prowadzenie centrum aktywnego mieszkańca w 2019 roku
252/18/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gdyni
253/18/VIII/M - akceptacji treści Analizy Kosztów i Korzyści sporządzanej zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
254/18/VIII/P - ogłoszenia XX edycji konkursu pod nazwą „Gdynia bez barier”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019