Z dnia 2018-11-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.11.2018 r. w sprawie:

58/18/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksów do umów zawartych w 2018 roku na prowadzenie 14 placówek wsparcia dziennego na terenie Gdyni
59/18/VIII/U - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w 2018 roku
60/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
61/18/VIII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
62/18/VIII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
63/18/VIII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
64/18/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców miasta Gdyni w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w grupie wiekowej 50 – 75 lat – etap pierwszy (podstawowy)
65/18/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2018 r.
66/18/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2018 r.
67/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Nowogrodzkiej 34 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
68/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta opisanych jako część działek 702,705,707,708 obręb 29 Witomino- Leśniczówka położonych przy ulicy Stawnej i przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
69/18/VIII/R - zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
70/18/VIII/P - podpisania umowy podnajmu pomieszczeń w budynku Dworca Gdynia Główna
71/18/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 6933/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.11.2017 r. dotyczącego ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego 89-93, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
72/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 200 m2 stanowiącej część działki nr 53 obręb 0021 Oksywie położonej w Gdyni przy ul. Tucholskiej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
73/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej
74/18/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
75/18/VIII/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018, ogłoszonego zarządzeniem nr 8613/2018/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 października 2018 r.
76/18/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 roku
77/18/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: NASZE magiczne Święta bez barier
78/18/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w postaci organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego poprzez prowadzenie centrum aktywnego mieszkańca

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.11.2018
Data udostępnienia informacji: 13.12.2018