Z dnia 2018-10-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.10.2018 r. w sprawie:

8531/18/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie badań mammograficznych dla mieszkanek Gdyni posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
8532/18/VI/S - zmieniające zarządzenie Nr 8452/18/VI/S z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w ramach zadań zleconych gminie, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018