Z dnia 2018-09-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.09.2018 r. w sprawie:

8449/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
8450/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8451/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8452/18/VII/S - powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w ramach zadań zleconych gminie, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.09.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018