Z dnia 2018-09-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.09.2018 r. w sprawie:

8417/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności w Gdyni”
8418/18/VII/P - zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych dla KM Policji Gdyni na dofinansowanie zakupu radiowozów
8419/18/VII/P - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie KM PSP w Gdyni w 2018 r.
8420/18/VII/R - zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Wejherowa w sprawie ustalenia zasad kierowania mieszkańców Wejherowa do środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez Miasto Gdynia
8421/18/VII/O - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wiceprezydentowi Miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w projekcie pod nazwą „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”
8422/18/VII/P - ustalenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
8423/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 72 położonego przy ul. Boisko 35
8424/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 Kl. E położonego przy ul. Turkusowej 9
8425/18/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Konferencja Blisko Przyrody”
8426/18/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „KreAktywacja - cykl warsztatów dla rodzin”
8427/18/VII/M - wyznaczenia miejsc piknikowych z możliwością korzystania z własnych urządzeń do grillowania na terenach gminnych, wprowadzenia zasad korzystania z wyznaczonych miejsc
8428/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Gdyni
8429/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 9 w Gdyni
8430/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 15 w Gdyni
8431/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 27 „Malutkowo” w Gdyni
8432/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni
8433/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni
8434/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni
8435/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni
8436/18/VII/O - przyznania środków na realizację programu „Szkół Otwartych” w I semestrze roku szkolnego 2018/19
8437/18/VII/O - ogłoszenia naboru wniosków szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień
8438/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chwarzno- Wiczlino przedsięwzięcia remontowego
8439/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni
8440/18/VII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Batorego w Gdyni
8441/18/VII/M - wykonania remontów gminnych lokali mieszkalnych i kryzysowych przy: 1. ul. Abrahama 46A; 2. ul. Abrahama 54; 3. ul. Arciszewskich 23; 4. ul. Dickmana 38; 5. ul. Kopernika 9; 6. ul. Pawiej 16; 7. ul. Pomorskiej 61; 8. ul. Powstania Wielkopolskiego 103; 9. ul, Szczecińskiej 28; 10. ul. Widnej 10B; 11. ul. Żeglarzy 5; 12. ul. Żeglarzy 5
8442/18/VII/S - zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
8443/18/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Woj. Wachowiaka 9ABC w Gdyni
8444/18/VII/O - refundacji kosztów związanych z wyjazdem uczennicy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na XXXIX Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu” w Iowa State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki
8445/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunem do Hagi na Międzynarodową Konferencję uczniów szkół średnich
8446/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu wolontariuszy, realizujących projekt „International Education”
8447/18/VII/M - wyznaczenia miejsc piknikowych z możliwością palenia ognisk oraz korzystania z własnych urządzeń do grillowania, wprowadzenia zasad korzystania z tych miejsc
8448/18/VII/ -  uruchomienia środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.09.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018