Z dnia 2018-09-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.09.2018 r. w sprawie:

8396/18/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Karwiny
8397/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Karwiny
8398/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę oraz wdrożenie i realizacja pilotażowego komponentu animacji środowiskowej i pracy z rodziną
8399/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
8400/18/VII/S - powołania stałej Komisji Likwidacyjnej Urzędu Miasta Gdyni
8401/18/VII/P - określenia warunków zamiany oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, oraz na nieruchomość stanowiącą własność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
8402/18/VII/P - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 7 w kl. 9 i 18 w kl. 7 położonego przy ul. A. Necla 7-9 oraz ustalenia wykazu nieruchomości
8403/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8404/18/VII/M - udzielenia zgody na użycie herbu i flagi Miasta Gdyni w publikacji „Zagadkowa Gdynia”
8405/18/VII/O - unieważnienia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: opracowanie (wraz z wersją PDF), wydruk oraz dystrybucja informatora dla osób niepełnosprawnych i seniorów
8406/18/VII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Zorganizowanie sali demonstracyjnej i przeprowadzenie warsztatów podczas Gdyńskich Targów Zdrowia „Opieka w zdrowiu i chorobie”
8407/18/VII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Integracja społeczna poprzez aktywizację zawodową
8408/18/VII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Wernisaż „Nie jesteś sam”
8409/18/VII/O - ogłoszenia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży i/lub dla dorosłych mieszkańców miasta Gdyni
8410/18/VII/O - ogłoszenia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców Gdyni w zakresie badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania jaskry
8411/18/VII/O - ogłoszenia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców miasta Gdyni w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn
8412/18/VII/O - ogłoszenia konkursu na zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców miasta Gdyni
8413/18/VII/O - powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
8414/18/VII/U - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o wspólnej realizacji inwestycji „Budowy i przebudowy drogi ul. Bernadowskiej i Spółdzielczej w Gdyni” z Inwestorem Prywatnym
8415/18/VII/R - zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot a Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miasta Sopotu, Gminą Miasta Tczew, Gminą Kartuzy, Gminą Miejską Pruszcz Gdański, Gminą Miasta Puck, Gminą Miasta Redy, Gminą Miejską Rumia, Gminą Sierakowice, Gminą Somonino, Gminą Stężyca, Gminą Władysławowo, Gminą Żukowo w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.09.2018
Data udostępnienia informacji: 26.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2018 15:58 Korekta Sybilla Stolarczyk