Z dnia 2018-08-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.08.2018 r. w sprawie:

8295/18/VII/M - wykonania remontów 4 gminnych pomieszczeń tymczasowych przy ul. Wesołej 5 nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4
8296/18/VII/P - skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
8297/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci wodociągowej w Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej
8298/18/VII/P - zawarcia umowy w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności Muzeum Miasta Gdyni
8299/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2018 r.
8300/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
8301/18/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: opracowanie (wraz z wersją PDF), wydruk oraz dystrybucję informatora dla osób niepełnosprawnych i seniorów
8302/18/VII/O - przekazania środków finansowych Stowarzyszeniu Hospicjum im. św. Wawrzyńca

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.08.2018
Data udostępnienia informacji: 26.09.2018