Z dnia 2018-08-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.08.2018 r. w sprawie:

8273/18/VII/R - powierzenia Gdyńskiemu Centrum Sportu realizacji zadania pn.: „Przebudowa uszczelnionego boiska szkolnego przy ulicy Nagietkowej w Gdyni” w ramach projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”
8274/18/VII/R - powierzenia Laboratorium Innowacji Społecznych realizacji zadania pn.: „Budowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie osiedla Meksyk w Gdyni” w ramach projektu pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II”
8275/18/VII/R - powierzenia Gdyńskiemu Centrum Sportu realizacji zadania pn.: „Przebudowa terenów uszczelnionych przy ulicach: Tatrzańskiej, Witomińskiej i Władysława IV w Gdyni” w ramach projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II”
8276/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8277/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8278/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
8279/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego przynależnej części gruntu
8280/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Janusza Korczaka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8281/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Partyzantów, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8282/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy gen. J. Dąbrowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8283/18/VII/M - stwierdzenia wygaśnięcia należności publiczno-prawnych, przypadających Gminie Miastu Gdynia
8284/18/VII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Marsz Różowej Wstążki - propagowanie świadomości raka piersi i manifestacja pokonania choroby
8285/18/VII/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I-sze półrocze 2018 roku
8286/18/VII/P - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zmiany załączników do zarządzeń: w sprawie Procedury nabywania własności lokali mieszkalnych oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego lub własności gruntu do zasobu Gminy Miasta Gdyni oraz w sprawie określenia warunków składania ofert na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni lokali mieszkalnych
8287/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 8251/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2018r w spawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II/ Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego na rzecz Gdyńskiego Centrum Sportu
8288/18/VII/P - udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
8289/18/VII/P - udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
8290/18/VII/R - uchylające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017-2018
8291/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjno-remontowego na rok 2018
8292/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych
8293/18/VII/R - przyjęcia wzoru umowy o przyznanie dotacji na wykonanie ogrodu deszczowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.08.2018
Data udostępnienia informacji: 23.08.2018