Z dnia 2018-07-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.07.2018 r. w sprawie:

8152/18/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2018
8153/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok.
8154/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8155/18/VII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka „Niezapominajka” oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowe
8156/18/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gdyni
8157/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
8158/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
8159/18/VII/O - przekazania środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni na realizację projektu „Gdynia Business Week 2018”
8160/18/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy: nr KB/505/UI/103-W/2015 z dnia 31.07.2015 r., na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ulicy Morskiej w Gdyni
8161/18/VII/U - przystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni do udziału w projekcie „IMPLEMENT”
8162/18/VII/S - wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
8163/18/VII/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/3/PD/1-W/2018
8164/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 52 w ramach współpracy międzynarodowej z liceum w Drohobyczu
8165/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA w Bonn w ramach współpracy międzynarodowej z IX Liceum Ogólnokształcącym
8166/18/VII/P - w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Ruchu Oporu, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
8167/18/VII/P - w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
8168/18/VII/P - w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Zwierzynieckiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.07.2018
Data udostępnienia informacji: 25.07.2018