Z dnia 2018-07-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.07.2018 r. w sprawie:

8128/18/VII/U - akceptacji aneksu do umowy nr KB/505/UI/103-W/2015 z dnia 31.07.2015r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Utworzenia buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni”
8129/18/VII/R - zmiany treści umowy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni - Witomino w 2018 roku
8130/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
8131/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 22 m2 stanowiącej część działki nr 149 obręb 0021 Oksywie położonej w Gdyni przy ul. Zielonej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
8132/18/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017-2018
8133/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć remontowych
8134/18/VII/R - w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjnych
8135/18/VII/P - określenia warunków oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Arciszewskich, przeznaczonej do zamiany z osobą prawną
8136/18/VII/P - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków składania ofert na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni lokali mieszkalnych
8137/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
8138/18/VII/O - przyznania dotacji na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
8139/18/VII/P - zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych dla KM Policji Gdyni
8140/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego - lokal nr 3 przy ul. Traugutta 2D
8141/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
8142/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
8143/18/VII/M - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
8144/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/89 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
8145/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/110 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
8146/18/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. ”Milset Expo Sciences Europe 2018
8147/18/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni
8148/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8149/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
8150/18/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
8151/18/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno- Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.07.2018
Data udostępnienia informacji: 25.07.2018