Z dnia 2018-06-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.06.2018 r. w sprawie:

8118/18/VII/S - upoważnienia kierownika Trzeciego Referatu Architektury w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
8119/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
8120/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8121/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8122/18/VII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie rozwoju mieszkań chronionych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
8123/18/VII/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli w roku 2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.06.2018
Data udostępnienia informacji: 25.07.2018