Z dnia 2018-06-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.06.2018 r. w sprawie:

8017/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
8018/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8019/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.06.2018
Data udostępnienia informacji: 26.06.2018