Z dnia 2018-05-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2018 r. w sprawie:

7954/18/VII/S - wyrażenia zgody na nadanie nazwy ulicy - drogi wewnętrznej położonej na terenie Miasta Gdynia
7955/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7956/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
7957/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
7958/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7959/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7960/18/VII/P - ustalenia ceny garażu numer 11 przy ul. Augustyna Necla oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem udziału w gruncie gminnym we współużytkowanie wieczyste
7961/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/139 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7962/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/47 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7963/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7964/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 17 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7965/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1240 m2 stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
7966/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7967/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 47 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
7968/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Sieradzkiej 116A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7969/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Łużyckiej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7970/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/70 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7971/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7972/18/VII/P - zmieniające zarządzenie nr 7553/18/VII/P w sprawie określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28
7973/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7974/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołów „ Granda” oraz „ Wiercipięty” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie
7975/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Młodzieżowych w Alicante
7976/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z grupy Muzyki Dawnej z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na 41 Konkurs Bydgoskich Impresji Muzycznych w Bydgoszczy
7977/18/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Olimpiady Przedszkolaka
7978/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu drużyny dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni na Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w unihokeju
7979/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczennicy ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdyni na International Guitar Competition „ Homage to Niccolò Paganini” do Parmy we Włoszech
7980/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni na zajęcia wychowania proekologicznego do Nadleśnictwa Lipusz
7981/18/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wspieranie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Półkolonie letnie”
7982/18/VII/M - akceptacji treści regulaminu konkursu na scenariusz i realizację filmu krótkometrażowego promującego gospodarkę morską w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego
7983/18/VII/S - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
7984/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy A. Necla przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
7985/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 r.
7986/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2018 r.
7987/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
7988/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością”
7989/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego wiceprezydentowi Miasta Gdyni Michałowi Guciowi
7990/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczennicy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni na Indywidualne Szachowe Mistrzostwa Szkół w Albanii
7991/18/VII/R - zmiany zarządzenia nr 7706/18/VII/R, z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018
7992/18/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2017
7993/18/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni za rok 2017
7994/18/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za rok 2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.05.2018
Data udostępnienia informacji: 26.06.2018