Z dnia 2018-04-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2018 r. w sprawie:

7852/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Al. Zwycięstwa 18-30, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7853/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 2500 m2 stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
7854/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Dembińskiego 137 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz spadkobierców dotychczasowego dzierżawcy
7855/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1.230 m2 stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
7856/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu przy ul. gen. Dywizji Franciszka Kleeberga
7857/18/VII/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych w 2018 roku
7858/18/VII/R - upoważnienia Z-cy Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do działania w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Gdyni - Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdyni w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją w trybie przewidzianym ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, inwestycji polegającej na przebudowie ul. Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni oraz dla inwestycji polegającej na usprawnieniu ruchu pieszego i kołowego na obszarze dawnej wsi Oksywie poprzez przebudowę skrzyżowań ul. Pułkownika Dąbka i Bosmańskiej oraz Pułkownika Dąbka i Dickmana w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.04.2018
Data udostępnienia informacji: 18.05.2018