Z dnia 2018-04-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.04.2018 r. w sprawie:

7731/18/VII/S - upoważnienia głównego specjalisty w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym na Samodzielnym Stanowisku ds. Inwestycji Miejskich
7732/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Zygmunta Augusta/II
7733/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
7734/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji Zawodów Komputerowych o Mistrzostwo Gdyni
7735/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7736/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7737/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żywicznej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7738/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Wiczlińskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7739/18/VII/P - zmieniające zarządzenie nr 7553/18/VII/P w sprawie określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28
7740/18/VII/O - ustalenia odpłatności za kształcenie ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni oraz podpisania porozumień z powiatami w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu
7741/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 7637/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.20128r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
7742/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 330 m2 stanowiącej część działki nr 2040 obręb 0021 Oksywie położonej w Gdyni przy ul. Kępa Oksywska - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
7743/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sojowej 18A
7744/18/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni
7745/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
7746/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: „Wielokierunkowa Pomoc Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich rodzin mieszkających w Gdyni”.
7747/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw opiniowania projektów umów związanych z wydatkowaniem środków finansowych, przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.04.2018
Data udostępnienia informacji: 04.05.2018