Z dnia 2018-03-29

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2018 r. w sprawie:

7697/18/VII/R - upoważnienia Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do działania w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Gdyni - Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdyni w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją w trybie przewidzianym ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, inwestycji polegającej na utworzeniu węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – Etap II Północny w ramach rewitalizacji osiedla Meksyk w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.03.2018
Data udostępnienia informacji: 04.05.2018