Z dnia 2018-02-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.02.2018 r. w sprawie:

7469/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7470/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7471/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
7472/18/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
7473/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi w miejscu spełniającym wymogi rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r.”
7474/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7475/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7476/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7477/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Promiennej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7478/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/96 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7479/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Witomińskiej przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
7480/18/VII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Skwerze Kościuszki - Al. Jana Pawła II, Al. Marszałka Piłsudskiego, ul. J. Ejsmonda, ul. Śląskiej, ul. Władysława IV, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich i Al. Zwycięstwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu
7481/18/VII/P - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 170c
7482/18/VII/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6050/17/VII/R z dnia 18 kwietnia 2017r.dotyczącego przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo przedsięwzięcia inwestycyjno – remontowego na rok 2017
7483/18/VII/R - zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Szymbarku przy ul. Długiej
7484/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego przynależnej części gruntu
7485/18/VII/P - zawarcia umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Centrum Kultury w Gdyni
7486/18/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. „20. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finał nagrody Kolosy 2017”
7487/18/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. „Festiwal Gier Planszowych GRAMY 2018”
7488/18/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 15378/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie realizacji przyjętego programu „Szkoła Otwarta”
7489/18/VII/P - zawarcia aneksu do umowy dzierżawy PNL NR 6/2016 dot. nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia wydzierżawionej „Przychodni Lekarskiej Grabówek” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Ramułta 45
7490/18/VII/R - obsługi administracyjno - finansowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
7491/18/VII/P - udzielenia dotacji na częściowy remont pomieszczeń na statku-muzeum „Dar Pomorza”
7492/18/VII/R - zmiany treści umowy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - relacje, akceleracja, profesjonalizacja

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.02.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018