Z dnia 2018-02-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.02.2018 r. w sprawie:

7456/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7457/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7458/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
7459/18/VII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2018r.”
7460/18/VII/R - wprowadzenia aktualizacji „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”
7461/18/VII/M - organizacji strefy gastronomicznej podczas 20 Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
7462/18/VII/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Miasta Gdyni w 2018 r.
7463/18/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (...)
7464/18/VII/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w logo Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni
7465/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7466/18/VII/M - przedłużenia terminu naboru w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku
7467/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Bursztynowa 1A
7468/18/VII/O - udzielenia dotacji dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.02.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018