Z dnia 2018-02-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.02.2018 r. w sprawie:

7437/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7438/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7439/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
7440/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy Alei Zwycięstwa
7441/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy Alei Zwycięstwa
7442/18/VII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo –Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni
7443/18/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
7444/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2018
7445/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu Dyrektora XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na globalne spotkanie Microsoft Innovator Educator Expert do Singapuru
7446/18/VII/M - zawarcia porozumienia dotyczącego ekspozycji sprzętu podróżniczego w związku z organizacją 20. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
7447/18/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Jowisza 60 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 48 w Gdyni
7448/18/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej
7449/18/VII/P - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7450/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Sochaczewska 6
7451/18/VII/M - wyrażenia zgody na kontynuację sprzedaży napojów alkoholowych – piwa w lokalu użytkowym przy ul. Derdowskiego 9-11 / Świętojańskiej 1 dla Baru „Kaszubskiego”
7452/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego”
7453/18/VII/R - przekazania drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
7454/18/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
7455/18/VII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie inicjatywy lokalnej dla budowy w ul. Okrężnej w Gdyni odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.02.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018