Z dnia 2018-01-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.01.2018 r. w sprawie:

7388/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7389/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7390/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
7391/18/VII/P - zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia XIX edycji konkursu pod nazwą „Gdynia bez barier”
7392/18/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
7393/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 2 lata na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7394/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7395/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7396/18/VII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Al.Jana Pawła II, Al.Marsz. Piłsudskiego, ul. J.Ejsmonda, ul.Śląskiej, ul.Orłowskiej, Al.Zwycięstwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu
7397/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Komandorskiej 16 przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7398/18/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Leśnej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
7399/18/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulic: Chodkiewicza, Dziewanny, Irysowej, Kotlarskiej, Kowalskiej, Łubinowej, Obłuskiej, Podwórzowej, Ślusarskiej i Żytniej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia ich z użytkowania
7400/18/VII/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2018 roku
7401/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu zespołów: „Moderna”, „ Supernova” i „Korigans” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „ Intershow” w Zakopanem
7402/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni do Warszawy na finał Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
7403/18/VII/O - dofinansowania organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni XIX Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej”
7404/18/VII/O - dofinansowania realizowanego przez Przedszkole nr 24 w Gdyni projektu edukacji zdrowotnej „ Gdyński Przedszkolak to zdrowy Polak”
7405/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni na finał Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych” w Izbicy Kujawskiej
7406/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni do Warszawy na finał Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
7407/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu „Erato” i „ Discantus” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na 40 Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” Kalisz 2018
7408/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu „Galaxy” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Mistrzostwa Świata Cheerleaders w Orlando w USA
7409/18/VII/O - dofinansowania organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Zawodów Okręgowych XLIV Olimpiady Geograficznej
7410/18/VII/O - dofinansowania realizacji projektu „ Panel Samorządów Uczniowskich”
7411/18/VII/O - dofinansowania współorganizowanej przez XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni konferencji „Szkoła z edumocą”
7412/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych na „Pierwsze Kroki Żeglarstwa” do Giżycka
7413/18/VII/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018
7414/18/VII/M - przyjęcia Regulaminu Klastra INNOeCAR przez Członków-Założycieli Klastra INNOeCAR: Gminy Miasta Gdynia oraz jednostki budżetowej Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
7415/18/VII/P - zawarcia aneksu do umowy podnajmu nr 01/NZOZ/2008 z dnia 27.10.2008r. lokalu użytkowego położonego przy ul. Podchorążych 10 A w Gdyni
7416/18/VII/P - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/66/D/07 z dnia 15 czerwca 2007 roku przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Orłowskiej
7417/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Miętowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
7418/18/VII/P - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/64/D/07 z dnia 15 czerwca 2007 roku przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Orłowskiej
7419/18/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa pani Annie Damaszke pełniącej obowiązki dyrektora jednostki budżetowej Żłobek „Niezapominajka”
7420/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 roku
7421/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców Oksywia w 2018 roku
7422/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku
7423/18/VII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: Punkt dystrybucji żywności świeżej „Za stołem” przy ulicy Lotników 86
7424/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięcia remontowego na rok 2018
7425/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2018
7426/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2018
7427/18/VII/U - wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę instalacji kanalizacji sanitarnej od istniejącego przyłącza do budynku przy ul. Okrężnej 68 w Gdyni, dz. nr 773, 994, obręb ewid.0011 Chwarzno-Wiczlino w zakresie budowy instalacji kanalizacji sanitarnej na działce 773
7428/18/VII/O - nieodpłatnego przekazania wyposażenia znajdującego się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
7429/18/VII/R - powołania Komitetu Rewitalizacji
7430/18/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Domem Seniora Dworek sp. z o.o. w Dąbiu, ul. Miodowa 11 w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej „DWOREK” w Dąbiu, przy ul. Miodowej 11
7431/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Danusi
7432/18/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2018 środków na realizację umowy najmu pomieszczeń położonych przy ul. Podchorążych 10 A w Gdyni
7433/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.01.2018
Data udostępnienia informacji: 08.02.2018