Z dnia 2018-01-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.01.2018 r. w sprawie:

7310/18/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polskim Związkiem Koszykówki z siedzibą w Warszawie, dotyczącej kontynuacji programu Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK) dla dziewcząt, na podstawie powierzonego PZKosz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania pt. „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”
7311/18/VII/R - odwołania członków ze składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni oraz rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.01.2018
Data udostępnienia informacji: 08.02.2018