Z dnia 2018-01-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.01.2018 r. w sprawie:

7267/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7268/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7269/18/VII/S - zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania pani Beaty Wachowiak-Zwara na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
7270/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7271/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7272/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7273/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7274/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Dachnowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7275/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7276/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Okrężnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – do 2 lat
7277/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Jana Kilińskiego/I przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7278/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Jana Kilińskiego/II przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7279/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Stefana Batorego przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7280/18/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej
7281/18/VII/M - wyrażenia zgody na organizację Konkursu „Junior Biznes 2018”
7282/18/VII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
7283/18/VII/P - zmieniające zarządzenie w sprawie Procedury nabywania własności lokali mieszkalnych oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego lub własności gruntu do zasobu Gminy Miasta Gdyni
7284/18/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska”
7285/18/VII/U - powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
7286/18/VII/P - zawarcia umowy podnajmu części powierzchni budynku położonego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 na rzecz Zakładu Rehabilitacji Sp. z o.o.
7287/18/VII/P - zawarcia umowy najmu części powierzchni budynku położonego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 ze Spółdzielnią Mieszkaniową SENIOR im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Gdyni
7288/18/VII/P - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Markowi Łucykowi dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednopstki budżetowej oraz panom Rafałowi Klajnertowi i Przemysławowi Daleckiemu zastępcom dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu do czynności związanych z projektem partnerskim pn. „Rzuć kotwicę za granicę”
7289/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni
7290/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni
7291/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
7292/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
7293/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni
7294/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom, mieszkańcom Gdyni
7295/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej osób z chorobą Alzheimera oraz organizacji grup wsparcia dla osób chorych, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni
7296/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni
7297/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu, mieszkańców Gdyni
7298/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni
7299/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu
7300/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania na prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci, mieszkańców Gdyni
7301/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki raka jądra dla mieszkańców Gdyni
7302/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia z zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gdyni
7303/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej oraz integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
7304/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
7305/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
7306/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
7307/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie poradni opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni
7308/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7309/18/VII/R - przeprowadzenia XX edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.02.2018