Umowa na usługę dostępu do systemu Witkac.pl

Numer umowy SK/1638/RCO/2-W/2018
Data podpisania 03.08.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup usługi rocznego dostępu do aplikacji obsługującej przebieg procedury zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Witkac Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 7.858,59 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Salwiusz Marchel
Nr telefonu: 58 662-36-78
E-mail: s.marchel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Samodzielny Referat ds. Organizacji Pozarządowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: _Kinga Pawłowska
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Pawłowska
Data wytworzenia informacji: 03.08.2018
Data udostępnienia informacji: 18.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.01.2019 14:59 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 14:58 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 14:49 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 13:35 Dodanie informacji Kinga Pawłowska