Zakup akwareli i rysunków

Numer umowy SK/194/PBP/11-W/2018
Data podpisania 30.01.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup akwareli i rysunków
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Akwarium Galeria Sztuki Danuta Swoboda
Wartość zamówienia: 1.540 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Michalska
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2018
Data udostępnienia informacji: 08.10.2018