wykonanie imiennych legitymacji

Numer umowy SK/1812/PBP/74-W/2018
Data podpisania 22.08.2018
Przedmiot zamówienia: wykonanie imiennych legitymacji okolicznościowych dla bohaterów strajków sierpniowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stanisław Śliwa PHU Celstan
Wartość zamówienia: 750
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 28.09.2018
Data udostępnienia informacji: 28.09.2018