Współorganizacja spotkań mieszkańców ze świadkami historii podczas Festiwalu NNW

Numer umowy SK/2162/PBP/84-W/2018
Data podpisania 28.09.2018
Przedmiot zamówienia: Współorganizacja spotkań mieszkańców ze świadkami historii, uczestnikami wydarzenia, oraz udostępnienie pomieszczeń podczas Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Wartość zamówienia: 103.741,50 \ł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 02.01.2019