Udostępnienie sali koncertowej ZMPG SA

Numer umowy SK/1639/PBP/67-W/2018
Data podpisania 09.08.2018
Przedmiot zamówienia: udostępnienie sali koncertowej ZMPG SA na potrzeby uroczystości nadania odznaczeń bohaterom strajków sierpniowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Zarząd Morskiego Portu Gdnia SA
Wartość zamówienia: 1230
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 26.09.2018
Data udostępnienia informacji: 26.09.2018