Przygotowanie poczęstunku

Numer umowy SK/2184/PBP/86-W/2018
Data podpisania 04.10.2018
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie poczęstunku dla uczestników konferencji poświęconej wysiedleniom ludności Gdyni w czasie II wojny światowej odbywającej się w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MM Studio Monika Marszałek
Wartość zamówienia: 5.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Michalska
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018