Przygotowanie i realizacja programu artystycznego na scenie podczas festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka

Numer umowy SK/1170/PBP/49-W/2018
Data podpisania 30.05.2018
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i realizacja programu artystycznego na scenie pod tytułem „Draka spod trzepaka” podczas festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: SCENA 138 Tomasz Podsiadły
Wartość zamówienia: 6 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 30.05.2018
Data udostępnienia informacji: 24.07.2018