Przeprowadzenie warsztatów literacko-plastycznych podczas Festiwalu Literatury Dziecięcej KOCI ŁAPCI w Muzeum Emigracji

Numer umowy SK/677/PBP/30-W/2018
Data podpisania 03.04.2018
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie warsztatów literacko-plastycznych podczas Festiwalu Literatury Dziecięcej KOCI ŁAPCI w Muzeum Emigracji
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Dorota Wolter
Wartość zamówienia: 1285 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 03.04.2018
Data udostępnienia informacji: 24.07.2018