Przeniesienie autorskich praw majątkowych do tekstu opowiadania dla dzieci pt. "Nasze podwórko"

Numer umowy SK/1347/PBP/56-W/2018
Data podpisania 26.06.2018
Przedmiot zamówienia: Przeniesienie autorskich praw majątkowych do tekstu opowiadania dla dzieci pt. "Nasze podwórko" do kolejnej publikacji z cyklu Książeczki Gdynieczki
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Łukasz Kosik Wydawnictwo Inne
Wartość zamówienia: 2000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 27.06.2018
Data udostępnienia informacji: 24.07.2018