prowadzenie konferansjerki podczas wieczoru filmowego

Numer umowy SK/1936/PBP/80-W/2018
Data podpisania 03.09.2018
Przedmiot zamówienia: prowadzenie konferansjerki w Teatrze muzycznym w Gdyni podczas wieczoru filmowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Desperados Entertainment Jerzy Rados
Wartość zamówienia: 369
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 28.09.2018
Data udostępnienia informacji: 28.09.2018