Promocja Miasta wsród uczestników międzynarodowej konferencji nukowej 25th Salt Water Intrusion Meeting

Numer umowy SK/1349/PBP/58-W/2018
Data podpisania 20.06.2018
Przedmiot zamówienia: Promocja Miasta wsród uczestników międzynarodowej konferencji nukowej 25th Salt Water Intrusion Meeting (około 150 uczestników z 28 krajów)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja "Geotechnika w Budownictwie i Ochronie Środowiska"
Wartość zamówienia: 4500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 21.06.2018
Data udostępnienia informacji: 24.07.2018