Promocja miasta podczas zlotu najlepszych drużyn harcerek z Polski

Numer umowy SK/593/PBP/22-W/2018
Data podpisania 12.03.2018
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta podczas zlotu najlepszych drużyn harcerek z POlski
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pomorski Okręg Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Wartość zamówienia: 2315
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 12.03.2018
Data udostępnienia informacji: 23.03.2018