Promocja miasta podczas konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji UG

Numer umowy SK/1008/PBP/42-W/2018
Data podpisania 25.06.2018
Przedmiot zamówienia: Ppromocja miasta podczas konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji UG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Uniwersytet Gdański
Wartość zamówienia: 3 000
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Stawiarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 26.06.2018
Data udostępnienia informacji: 26.06.2018