Promocja Gdyni rodzinnej podczas Gdyńskiego Rajdu Matek

Numer umowy SK/1167/PBP/48-W/2018
Data podpisania 04.06.2018
Przedmiot zamówienia: Promocja Gdyni rodzinnej podczas Gdyńskiego Rajdu Matek 10 czerwca 2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Automobilklub Morski - Klub Obywatelski w Gdyni
Wartość zamówienia: 5000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 06.06.2018
Data udostępnienia informacji: 24.07.2018