Prelekcja motywacyjna "Siła Marzeń-Siła Kobiet"

Numer umowy SK/2260/PBP/89-W/2018
Data podpisania 10.10.2018
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji motywacyjnej pt. "Siła Marzeń - Siła Kobiet" oraz moderacja dyskusji z publicznością
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Bogumiła Raulin Consulting
Wartość zamówienia: 8610 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 24.12.2018
Data udostępnienia informacji: 24.12.2018