Organizacja poczęstunku posczas akcji społecznej

Numer umowy SK/2266/PBP/90-W/2018
Data podpisania 12.10.2018
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie poczęstunku dla personelu medycznego biorącego udział w profolaktycznej akcji społecznej SPRAW(DŹ) SIĘ NA JESIEŃ w Centrum Riviera w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ZKOMPASEM.PL Marcin Jank
Wartość zamówienia: 1.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 02.01.2019