Organizacja poczęstunku i spotkania opłatkowego

Numer umowy SK/2981/108-W/2018
Data podpisania 14.12.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja spotkania i przygotowanie poczęstunku na spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków w Klubie Riwiera
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Banglob Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 4.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 02.01.2019