Organizacja konferencji POMORSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ

Numer umowy SK/2543/PBP/96-W/2018
Data podpisania 31.10.2018
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie w GCF konferencji naukowej "Pomorskie drogi do Niepodległej"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Wartość zamówienia: 14.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 02.01.2019